Kursus yang tersedia

2122 UJIAN SEKOLAH (UTAMA-Xtra)

2122 UJIAN SEKOLAH (UTAMA-Xtra)

UJIAN SEKOLAH Tahun Pelajaran 2021/2022

 • Hari : SENIN, 9 Mei 2022 s/d SELASA, 17 Mei 2022
 • Mata Pelajaran : Semua Mata Pelajaran
 • Durasi : 120 menit

Link ini di khususkan yang berada di spothall2122 UJIAN SEKOLAH (UTAMA)

2122 UJIAN SEKOLAH (UTAMA)

UJIAN SEKOLAH Tahun Pelajaran 2021/2022

 • Hari : SENIN, 9 Mei 2022 s/d SELASA, 17 Mei 2022
 • Mata Pelajaran : Semua Mata Pelajaran
 • Durasi : 120 menit
 • Soal : 30 butir soal Pilihan Ganda
 • Soal : 10 butir soal Jawaban Singkat
 • Soal : 5 butir soal Essay (uraian)
 • Kesempatan mengerjakan : 1 kali tiap Mapel
 • Keterangan : WAJIB diikuti semuanya di Sekolah secara CBT Online / Offline.

Untuk password keluar aplikasi SEB tiap mata pelajaran tidak sama dan akan disampaikan oleh pengawas ruang ujian 10 menit sebelum waktu habis pada setiap sesi mata pelajaran.
Tetap semangat, Semoga SUKSES